Keensoft logo

За КийнсофтДобре дошли

Благодарим за Вашия интерес!

Надяваме се, че ще намерите полезна информация на сайта ни, и че ще можем да Ви помогнем в намирането на решение на вашите нужди и проблеми в областта на информационните технологии.

За нас

KeenSoft е фирма специализирана в разработката на десктоп и уеб приложения. Фирмата се опитва да покрие пълния набор от дейности свързани с това. Особенно голям опит фирмата има в разработката на корпоративни сайтове, както и в разработката на т. нар. социални мрежи. KeenSoft има участие и в разработката на проекти в областта на промишлеността ( производствен мониторинг и управление на машини ).

Във фирмата работят млади и мотивирани специалисти в областта на дизайна, програмирането и бизнес анализа.

Наши клиенти са основно чудестранни компании, основно от САЩ и Канада. KeenSoft има амбицията да се наложи и на българския пазар.

Съвместна работа

Наше дълбоко убеждение, е че колкото по-тясна е съвместната работа по проекта от наша и Ваша страна, толкова по-добър продукт ще получите Вие. Продуктите в IT сферата не са като останалите продукти предлагани на пазара. Да си поръчаш софтуер за управление на склад или web сайт не е като да отидеш и да си купиш автомобил например. При покупката на автомобил малко или много ще направите компромис при избора. Не така стоят нещата при покупка на IT решение направено изцяло по Вашите изисквания и предпочитания.

Вшият сайт за запознанства

Какво означава KEEN

  • ревностен, енергичен, страстен, със силно желание, който силно желае/се стреми
  • остър, силен (за усещане, чувство, интерес), интензивен

Това е начина по който работим ние. С желание и страст.


Нашата философия


Анализирай, Интерпретирай, Реализирай

Най-важното за нас са качествени IT решения, който отговарят най-пълно на Вашите нужди и изисквания. Единствения начин за това е да се следват следните три стъпки:


  • Анализ - това е най-важната част от цялостния процес. При тази стъпка се прави анализ на бизнес процесите във Вашата фирма и се правят важни изводи за нужната функционалност на IT решението, което се проектира.


  • Интерпретация - дори много добър анализ може да е безмислен без правилна интерпретация на данните получени от него. Интерпретацията дава поле за нестандартни и качествено нови решения, който от своя страна покриват изцяло необходимата функционалност установена при анализа.


  • Реализация - тази стъпка е толкова по-лесна колкото по-добре и по-пълно са изпълнени първите две.